Overheid moet zelfzorg stimuleren

24 March 2017

by Esther Zwart

Overheid en ook zorgverzekeraars moeten zelfzorg meer en beter onder de aandacht van de consument brengen. Bovendien moet vanwege het enorme besparingspotentieel, zelfzorg prioriteit krijgen in de nieuw af te sluiten Zorgakkoorden. Dat zijn enkele van de aanbevelingen van Neprofarm naar aanleiding van het Ecorys-onderzoek naar zelfzorg bij kleine klachten. Het onderzoek en de aanbevelingen werden 23 maart aangeboden aan Directeur-Generaal Curatieve Zorg Bas van den Dungen.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat stimuleren van zelfzorg leidt tot betere patiëntenzorg. Het optimaal inzetten van zelfzorg bij kleine kwalen verlaagt de druk op de huisartspraktijk waardoor huisartsen meer tijd krijgen voor complexere zorg en overname van taken uit de tweede lijn. Huisartsen kunnen hier zelf ook in sturen, vindt Neprofarm: de artsenorganisaties kunnen zelfzorg bij kleine kwalen stimuleren bij hun leden. Verder vindt Neprofarm dat kleine kwalen ook onderwerp van het regulier farmacotherapeutisch overleg (FTO) moeten zijn tussen huisarts en apotheker. Apothekersassistenten moeten bovendien de patiënt adviseren om zelfzorgmiddelen te kiezen wanneer die mogelijkheid er is. Dit kan extra gestimuleerd worden door de vergoeding van geneesmiddelen waarvoor ook een vergelijkbaar zelfzorggeneesmiddel beschikbaar is te schrappen. Neprofarm pleit er ook voor om de afleverstatus van bepaalde groepen receptgeneesmiddelen die nu vaak worden voorgeschreven bij kleine kwalen te heroverwegen. Deze zouden dan vrij verkrijgbaar moeten worden.

Verder vindt Neprofarm het belangrijk dat de zelfredzaamheid van de consument/patiënt wordt vergroot. De branchevereniging roept partijen op (online) informatie over zelfzorg en eenvoudige gezondheidskwalen optimaal in te zetten, en gebruik te maken van kennis en kunde van apothekers(assistenten) en drogisten. Wijs het publiek op de mogelijkheid om bij kleine kwalen eerst voor advies naar apotheek of drogisterij te gaan, alvorens de huisarts te raadplegen, is het advies. Laat zorgverzekeraars de consument/patiënt nadrukkelijker informeren over het feit dat medicatie onder het eigen risico valt en daarmee voor de helft van de bevolking voor eigen rekening komt. Zelfmedicatie kan vaak een prima alternatief bieden.

thumbnail BTW-verhoging op medische hulpmiddelen lijkt een feit

15-12-2017

De btw-verhoging op farmaceutische medische hulpmiddelen gaat waarschijnlijk[...]

thumbnail Bijsluiter belangrijk voor zelfzorgconsument

15-12-2017

De consument leest voor het eerste gebruik van een zelfzorggeneesmiddel[...]

thumbnail Betere huisartsenzorg door inzet nieuwe professionals

15-12-2017

De inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistants kunnen de[...]

More news